cartea - Casele vor uita cartea - Sânge de pasăre pe haine